Erkend leerbedrijf Koen Turk

Rietdekkersbedrijf Koen Turk is een erkend leerbedrijf voldoet aan de criteria om een leerling te mogen opleiden. 

Leermeester

Vakman die de hem toevertrouwde deelnemer(s) begeleidt. Hij is in het bezit van een vakdiploma minimaal vakopleiding niveau 3 van de betreffende opleiding of heeft daarmee vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau of heeft circa vijf jaar ervaring in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid. De leermeester doet beroepshandelingen voor, geeft aanwijzingen en praktijkopdrachten en beoordeelt de presentaties van de deelnemer(s). Hij geeft functioneel leiding aan de begeleidend vakman en is grotendeels productief werkzaam. De leermeester staat voor zijn technische en productieve activiteiten onder zijn leidinggevende. Hiervoor is oprichter Koen Turk verantwoordelijk.

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider is functionaris bij een bedrijf die de hem toevertrouwde deelnemers begeleidt en instrueert en praktisch opleidt in de werkzaamheden. Hij beoordeelt de gemaakte opdrachten en het functioneren van de deelnemer in het kader van de beroepspraktijkvorming. Hij is productief werkzaam. Deze functionaris is in het bezit van een diploma voor het beroep dat hij uitoefent of moet meer dan vijf jaar ervaring hebben in de vakrichting waarvoor wordt opgeleid en in het bezit zijn van een geldig certificaat van de praktijkbegeleiderscursus.

Interesse?
Heb jij interesse om een leertraject te volgen en het oude ambacht van rietdekken te leren? Dan kun je contact opnemen met Koen Turk. Ons bedrijf heeft een open en positieve houding ten opzichte van jonge gedreven mensen die het vak willen leren. Lees hier meer over de opleiding rietdekker.

Erkend
leerbedrijf