Impregneren rieten dak

Voornamelijk door onbekendheid met het (moderne) rieten dak bestaat er bij veel mensen onzekerheid over het rieten dak. Hierdoor ontstaan makkelijk verhalen die onjuist zijn of op onwaarheden berusten. Zo zou het rieten dak bijvoorbeeld erg duur zijn in de verzekering omdat het zeer brandgevaarlijk zou zijn, of omdat het rieten dak bijvoorbeeld bliksem aan zou trekken. 

Vooral na het ontstaan van steden en dorpen heeft ook brandveiligheid de aandacht gekregen die het verdient. Ook voor het rieten dak is altijd gezocht naar methoden en hulpmiddelen die het dak duurzamer en brandveiliger konden maken. Tot voor kort betekende een brandveiliger dak echter altijd vooral een minder duurzaam dak. Tegenwoordig kunnen brandveilig en duurzaam wel samen gaan. Een volgens de laatste inzichten opgebouwd rietdak is brandveiliger dan men 25 jaar geleden voor mogelijk had gehouden.

De laatste 25 jaar heeft zich namelijk een behoorlijke ontwikkeling voorgedaan die hebben geleid tot een nieuwe generatie caotings. Deze coatings bezitten een goede brandvertragende werking en zijn niet schadelijk voor het riet. Indien deze juist worden aangebracht. De coating wordt na het dekken van het dak zorgvuldig door ons aangebracht. Geen enkele coating maakt het rieten dak onbrandbaar,wel maken coatings het riet succesvol brandvertragend. Wilt u meer informatie over het impregneren van uw rieten dak? Dan verzoeken wij u contact op te nemen. Wij voorzien u graag van het juiste advies en een heldere offerte

Voor
een
veiliger
en
duurzamer
dak