Fiscale Monumentenaftrek blijft in 2018

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in overleg met staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019.

Fiscale Monumentenaftrek blijft in 2018
Fiscale Monumentenaftrek blijft in 2018
Fiscale Monumentenaftrek blijft in 2018

Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Het wetsvoorstel is na de verkiezingen van 15 maart 2017 door de Tweede Kamer controversieel verklaard, waardoor het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil ligt. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.

De wetswijziging zou oorspronkelijk ingaan per 2018. Dit is echter een wijziging met forse uitvoeringsconsequenties (voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Belastingdienst) waarvoor voorbereidingstijd nodig is. Ook wil de Minister de gebruikers van deze regelingen niet te lang in onzekerheid laten over de situatie in het komende jaar.

Alles overwegende heeft Bussemaker in overleg met Wiebes besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019. Het ministerie zal, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de nadere uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten gericht op invoering per 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen,

Terug naar overzicht

met
gevoel
voor
ambacht