Rietsoorten

Het Nederlandse riet is een plantensoort uit de grassenfamilie (Phragmites Australis), met hoge stengels, brede bladeren en een pluim als bloeiwijze, over de gehele wereld voorkomend.

 Riet is een plantensoort die het beste groeit op de grens van water en land. Het groeit op klei, veen en zand, als het maar nat is. Zoals langs meren, plassen, sloten, rivieren en kanalen. Riet dat geschikt is om als dakdekkers riet in een rieten dak te worden verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken, en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm water.

 

Niet al het riet is geschikt voor een rieten dak. Allereerst moet het riet elk jaar worden gemaaid. “Oud” riet is dus ongeschikt om als dekriet (dat is riet voor een rietendakbedekking) te fungeren. Ook moeten de stengels recht en ongeveer 1.80 meter lang zijn en moet het riet afkomstig zijn uit veengebieden of steile rietkragen langs plassen en meren.

In Nederland komt goed riet uit: Friesland (de Makkumerwaard), Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel. (de Wieden en de Weerribben, de omgeving van Giethoorn, Vollenhove en Belt-Schutsloot). Ongeveer de helft van het in Nederland verwerkte riet komt uit het buitenland. Riet wordt ingevoerd uit o.a.: Hongarije, Oostenrijk, Turkije en Polen tot China toe. Riet is een natuurproduct en dat betekent dat de kwaliteit in eerste instantie afhankelijk is van de plek waar het riet groeit. Er bestaat geen keurmerk voor dekriet.